Arbetsrevolutionen: Är interim den nya vägen?

Gig-ekonomin och vårt användande av specialister och interimskonsulter har under de senaste åren växt snabbt och förväntas växa med på världsbasis med mellan 14-17% årligen. Enligt Business research insight, May 2023, kommer Gig-marknaden att dubbleras inom 5 år och enligt samma studie planerar 80% av de tillfrågade bolagen att öka andelen flexibla tjänster. I USA räknar man med att över 50% av arbetsstyrkan kommer att vara en del av Gig-ekonomin redan 2027 och även om vi ligger efter i Sverige jämfört med USA, England och Frankrike som kommit längst, så börjar vi se liknande trender även här.

Fler och fler svenska och multinationella bolag blandar fasta och flexibla tjänster för att öka flexibiliteten, genomföra projekt som annars inte skulle bli gjorde eller för att brygga föräldraledigheter och nyrekryteringar så man inte tappar kunskap på grund av för korta överlämningar.

Redan idag använder väldigt många företag interimskonsulter som ett effektivt och flexibelt sätt att minska risken, snabba på besparingar genom att genomföra effektiviseringsprojekt med rätt kompetens eller för att frigöra tid för intern personal. Andra vill säkra en hög flexibilitet som snabbt går att anpassa efter verksamheten.

Vi är inte där ännu generellt, men interim är inte längre ett måste, en mix börjar bli det nya normala. Vi ser redan idag bolag som har nästan en tredjedel med flexibel arbetskraft för att de snabbt skall kunna anpassa sig till konjunkturförändringar, men också för att snabbt kunna kunskaps växla så att de har rätt kompetens när de skall genomföra projekt eller som tar in en specialist under en föräldraledighet och utnyttjar den tiden som en möjlighet istället för att bara se det som en brygga. Frågan man måste ställa sig är dock alltid varför man vill göra det och i vilken omfattning.

Är det för att brygga en rekrytering, täcka en föräldraledighet, öka flexibiliteten i toppar, få in specialistkompetens eller är det för att genomföra förbättringsprojekt. Ibland kanske det inte bara är en anledning, det kan vara flera. Helt enkelt vad passar er bäst och vad vill ni få ut av det?

Står ni inför någon av dessa utmaningarna eller funderar över vad som är bäst för er. Hör gärna av er så bjuder vi på en kopp kaffe och lyssnar på era tankar.

BayInCo – Interim inom finans & redovisning.

Kontakta oss om du vill höra mer.