Vatten för jämställdhet

Vi tror att alla måste ta sitt ansvar för vår gemensamma framtid och vatten är inte bara grunden för vår överlevnad utan den bästa investeringen världen kan göra för att förbättra hälsan, stärka kvinnors rätt, öka chansen till utbildning, öka familjens inkomster och på kort och lång sikt förändra liv.

Därför donerar vi, för varje nytt interimsuppdrag, tillräckligt med pengar för att en familj, ska kunna få tillgång till rent vatten i 20 år.

På så sätt säkrar vi inte bara en interimslösning, utan tillsammans skapar vi jämlikhet och möjligheter för en hel familj imorgon.

Detta möjliggörs via water.org, en ideell organisation som förändrat miljontals liv runt om i världen med tillgång till rent vatten och sanitet.