våra värderingar

Professionella, personliga och pragmatiska

Professionella

Att vara professionell är definitivt en hygienfaktor och ett måste, men för oss på BayInCo står ordet som en symbol för så mycket mer än att vi är duktiga och korrekta. I begreppet väger vi dessutom in annat som är viktigt för oss såsom handlingskraft, expertis, engagemang och värdeskapande. Vi är inte nöjda förrän vi överträffat omvärldens förväntningar på oss!

PRAGMATISKA

Vi är av naturen nyfikna. Vår positiva lösningsorientering är en del av vårt DNA. Vårt arbete tar oss alltid uppåt, framåt. Vi är kreativa, nytänkande och utforskande och tycker om när vi ser helheter, hittar samband och upptäcker spännande utvecklingsmöjligheter – av vår verksamhet, av våra kundrelationer och för oss som individer. Win-win är inte bara ett klyschigt uttryck – det är för oss ett mål! 

PERSONLIGA

Om vi i det professionella ibland kan bli lite fyrkantiga i vår målsättning att vara och göra rätt, kompenseras detta utan tvekan i vår vision att vara personliga. Med detta menar vi att vi värnar om människor, samarbete, öppenhet och transparens. Vi har alltid ett helhjärtat engagemang och ett coachande förhållningssätt till våra medmänniskor. Vi är i allt vi gör personliga och respektfulla och möter vår omgivning med värme, närhet och glädje!