BayInCo podden –
Kristina Lukes i fokus

Låt dig inspireras av vår senaste BayInCo profil, Kristina Lukes ”En outsider som hunnit med mer än de flesta och som gillar att sticka ut”. Kan man tävla i allt och hur får man den bästa dynamiken i en grupp som vill nå sin fulla potential, Be All You Can Be!

Med en start som trainee på Unilever, för att det var den mest omfattande rekryteringsprocessen, via chefsroller på Paulig, Santa Maria, Orkla, Abba Seafood, VD-roll på Nelly till dagens styrelserum. Vi träffar en rak kvinna som doat för Carola, som gillar att lyfta andra och som reflekterar över kvinnligt och manlig samt svenskt och danskt ledarskap.