BayInCo podden –
Urban Björn i fokus

Möt Urban Björn, finanskillen som predikar jämställdhet

McKinsey myntade uttrycket “Variation”, är livets krydda. Om mångfald är ett annat ord för variation, hur kan det förstärka eller krydda världen?
Mångfald, jämlikhet och inkludering är tre nära sammanlänkade värderingar som innehas av många organisationer som arbetar för att stödja olika grupper av individer, inklusive människor av olika raser, etniciteter, religioner, förmågor, kön och sexuell läggning.”

Efter att under många år stått och sett på när misstag gjorts och ett gammaldags tänkande fått råda tog Urban på sig uppdraget att förändra världen. Han bytte finanssektorn till att fokusera på HR och specifikt att driva agendan för jämställdhet, mångfald och inkludering – och framförallt hur man får detta att fungera i praktiken .
Han har arbetat för många välrenommerade företag och hjälpt till att utbilda människor i inkluderande ledarskap, men också hjälpa människor att hålla kursen med sin moraliska kompass. Tyvärr är tankesättet inte lätt att förändra, men trots det fortsätter Urban att göra sitt arbete med passion och engagemang. Vi hade förmånen att träffa Urban i vår Be All You Can Be-studio, där vi diskuterade några av dessa viktiga ämnen och hur vi alla kan bidra till att göra skillnad.

Låt dig inspireras och och lyssna på ytterligare en person som har gjort och gör vad som krävs för att nå sin fulla potential, Be All You Can Be!

Klicka här om du vill komma i kontakt med Urban eller beställa hans bok “Business As Equals”.