Börja med det viktigaste
– 3 av 7 goda vanor

I vår snabbrörliga värld är det lätt att bli överväldigad av den aldrig sinande listan av uppgifter och distraktioner. Men att bemästra produktivitet och effektivitet handlar ofta om en nyckelprincip, den tredje goda vanan, “Börja med det viktigaste” från Stephen Coveys bok “The 7 Habits of Highly Effective People”.


Denna vana handlar om tidsstyrning, organisering och prioritering. Den uppmanar oss att fokusera på de mest viktiga uppgifterna, de som överensstämmer med våra värderingar och långsiktiga mål. Det är en påminnelse om att koncentrera sig på kvalitet före kvantitet.

Här är några lärdomar från denna vana:

  1. Klargör dina värderingar: För att “sätta först saker först” måste du vara kristallklar om dina värderingar och långsiktiga mål. Vad är verkligen viktigt för dig, både personligen och professionellt?
  2. Tidsstyrning: Den uppmuntrar dig att effektivt hantera din tid genom att ägna den åt uppgifter som tar dig närmare dina mål, istället för de som bara är brådskande.
  3. Eliminera distraktioner: Denna vana lär oss att känna igen och minimera distraktioner som kan avleda vår uppmärksamhet från våra högsta prioriteringar. Det handlar om att vara disciplinerad inför mindre viktiga, men mer omedelbara uppgifter.
  4. Uppnå excellens: Genom att börja med det viktigaste och sätta detta först positionerar du dig själv för att utmärka dig i det som verkligen betyder något. Det skapar grunden för både personlig och professionell framgång.

Att få in den tredje vanan i din dagliga rutin kan betydligt öka din effektivitet. Det ger dig möjlighet att göra medvetna val, säkerställa att dina handlingar överensstämmer med dina strävanden.

Hur ser det ut för dig?

Börjar du med det viktigaste i din vardag och om du gör det vilka positiva effekter har du sett av detta?

Låt oss inspirera varandra och börja med det viktigaste först redan idag och nå vår fulla potential!