Börja med målet i sikte
– 2 av 7 goda vanor

I en värld som ofta känns som en virvelvind med alla aktiviteter och uppgifter är det lätt att fastna i nuet och glömma av att fråga sig själv: “Vad är syftet? Vad är slutmålet?” Det är där Stephen Coveys andra vana, “Börja med målet i sikte”, från boken “The 7 Habits of Highly Effective People” kommer in i bilden.


“Att börja med målet i sikte” handlar om att skapa en tydlig och inspirerande vision för ditt liv och dina mål. Det handlar om att definiera vad som verkligen betyder något för dig och sedan använda den visionen som din inre kompass när du fattar beslut och stakar ut din kurs.

Här är några nyckelinsikter från denna vana:

  1. Mål och vision: Genom att tydligt definiera dina mål och vision kan du arbeta med en tydligare känsla av att allt har ett syfte. Vad vill du uppnå på lång sikt, och vad är din vision för dig själv?
  2. Fokusera på det väsentliga: Att ha ett tydligt slutmål i sikte ger dig möjlighet att sålla bort distraktioner och koncentrera dig på de aktiviteter som verkligen tar dig närmare dina mål.
  3. Motivation och passion: Att ha ett tydligt syfte och en vision kan vara en kraftfull motivationsfaktor. Det hjälper dig att förbli passionerad och motståndskraftig när du stöter på hinder på vägen.
  4. Självreflektion och planering: Denna vana uppmuntrar till självreflektion och att skapa en plan för att nå dina långsiktiga mål. Den hjälper till att överbrygga klyftan mellan nuet och din önskade framtid.

Genom att börja använda vanan att “Börja med målet i sikte” i din dagliga tillvaro har du möjlighet att skapa en rikare, mer meningsfull och tydligare framtidsplan. Den gör det möjligt för dig att agera med avsikt och skapa de resultat du verkligen önskar.

Vad är ditt slutmål? Vad är din vision för framtiden, både personligt och professionellt?

Du bestämmer, ta vara på möjligheterna och se ditt liv förändras.

Har du redan införlivat denna vana i ditt liv, och i så fall, vilka positiva förändringar har du märkt? Dela med dig av dina erfarenheter och inspirera andra att vara proaktiva och uppnå sin fulla potential!