Försök att först förstå, sedan att bli förstådd
– 5 av 7 goda vanor

I den ständigt föränderliga världen av personlig och professionell framgång sticker en framförallt en färdighet ut och har stor betydelse – empatisk kommunikation. Stephen Coveys femte vana från boken “The 7 Habits of Highly Effective People” fångar denna princip perfekt – “Sök först att förstå, sedan att bli förstådd.”

Denna vana betonar konsten av aktivt lyssnande, empati, och att sätta sig in i någon annans ställe innan du uttrycker din egen åsikt. Det är en påminnelse om att effektiv kommunikation går åt båda hållen, det är ingen enkelriktad gata, och att först förstå krävs för att sedan bli förstådd.

Här är några nyckelinsikter från denna vana:

  1. Aktivt Lyssnande: “Sök först att förstå” innebär att ge full uppmärksamhet åt talaren, undvika att döma och att ställa frågor för att få en djupare förståelse för deras synpunkt.
  2. Empati: Denna vana uppmuntrar dig att lyssna aktivt på andra människor och anstränga dig genom att försöka känna och förstå deras känslor och erfarenheter på riktigt.
  3. Bygga Förtroende: Genom att ta dig tid att förstå andra bygger du förtroende och trovärdighet, vilket gör det mer troligt att din synpunkt kommer att uppskattas i gengäld.
  4. Effektiv Problemlösning: Att söka förståelse innan du uttrycker dina egna åsikter kan leda till mer effektiv problemlösning och bättre gemensamma lösningar.

Att införliva denna vana i dina dagliga interaktioner kan omvandla dina relationer, både personliga och professionella. Det banar vägen för mer meningsfulla och produktiva samtal, där dina insikter är mer benägna att omfamnas.

Hur ser det ut för dig? Hur gör du? Tillämpar du tekniken “Sök först att förstå, sedan att bli förstådd” och om du gör det har det förbättrat din kommunikation och dina relationer?

Låt oss inspirera varandra att lyssna mer aktivt för att förstå varandra, så når inte bara du utan även andra sin fulla potential! Be All You Can Be!