Hållbarhetsredovisning – Regler, Utmaningar och Vägen Framåt

Hållbarhetsredovisning är inte längre en valfri företagspraxis när det nya EU-direktivet införs successivt från och med 2024. I Sverige har vi starka traditioner av ansvarstagande och hållbarhet, och reglerna kring hållbarhetsredovisning är tydliga. Här utforskar vi de svenska reglerna kring hållbarhetsredovisning, identifierar utmaningarna företag kan stöta på och erbjuder er en möjlig lösning i denna utmanande djungel.

Svenska regler om hållbarhetsredovisning:

  • Årsredovisningslag: Enligt den svenska årsredovisningslagen måste företag av allmänt intresse, med över 500 anställda, inkludera en hållbarhetsredovisning i sin årsredovisning från 2024. Här ska företagen rapportera om sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter som är relevanta för deras verksamhet.
  • Global Reporting Initiative (GRI): Många svenska företag följer GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. GRI erbjuder en omfattande ram för att rapportera om företagens påverkan på samhället och miljön.
  • Svenska Aktiemarknadsföreningens (AFS 2014:12): Regler för företag noterade på svenska börsen kräver att de rapporterar om hållbarhetsaspekter som är väsentliga för deras verksamhet.

Utmaningar i hållbarhetsredovisning:

  • Datakvalitet: Att samla in, övervaka och rapportera hållbarhetsdata kan vara komplicerat. Företag behöver säkerställa datakvaliteten och ha system på plats för att hantera den.
  • Rapporteringens bredd: Hållbarhetsredovisning är omfattande och kräver expertis inom olika områden. Företag behöver hitta en balans mellan att rapportera tillräckligt detaljerat och att inte överbelasta sina intressenter.
  • Lagförändringar och förväntningar: Reglerna för hållbarhetsredovisning kan ändras, och intressenternas förväntningar ökar. Företag måste vara flexibla och förutseende.

Interim är en möjlig lösning

För företag som står inför utmaningarna med hållbarhetsredovisning i Sverige, kan en interim hållbarhetsexpert vara en perfekt lösning till att anställa. BayInCo är känt för sin kompetens inom hållbarhet och har hjälper just nu företag att navigera i den komplexa världen av hållbarhetsredovisning.

BayInCo erbjuder skräddarsydda lösningar för företag och kan hjälpa till med att:

  • Identifiera väsentliga hållbarhetsaspekter: Hjälp och stöd i att identifiera de aspekter som är mest relevanta för företagets verksamhet och intressenter.
  • Samla och övervaka data: Expertis inom hur man samlas in och hanterar kvalitetsdata för att säkerställa att företagen uppfyller rapporteringskraven.
  • Skapa meningsfulla rapporter: Hjälp med rapportering så det blir på ett sätt som är meningsfullt för intressenterna och överensstämmer med regler och standarder.

Hållbarhetsredovisning är inte längre en valfri övning. Det är en strategisk fördel och en skyldighet. Om ditt företag behöver hjälp att navigera i denna komplexa arena, så är ni välkomna att ta kontakt med oss på BayInCo. Vi har flera erfarna konsulter med stor erfarenhet så att vi tillsammans kan vi bygga en mer hållbar framtid för Sverige och världen.

Klicka här för att höra mer om vad vi skulle kunna göra för er eller ta del av Hållbarhetsregelverket,
SOU 2023:35 i sin helhet om du vill läsa mer om vad som gäller.