rekrytering

Behöver du hjälp att hitta din nya CFO, ekonomichef, koncernredovisningschef, redovisningschef, gruppchef, redovisningsekonom, eller controller?

Vi löser din rekrytering i Göteborg, Stockholm och Malmö, genom en tydlig process så du vet att du får rätt person, på rätt plats, i rätt tid.

Rekrytering göteborg

rekrytering av ekonomer

På BayInCo strävar vi efter

Interim Management Göteborg

Enkelhet

Med en kontaktperson från början till slut blir allt enklare och vi får snabbt en bra förståelse för dina behov. Det gör att vi snabbare kan leverera enligt dina förväntningar samtidigt som vi bygger det förtroende som krävs i alla relationer och likaså när man använder sig av extern expertis vid Rekrytering i Göteborg, Stockholm eller Malmö.

Snabbhet

Vårt nätverk är mer personligt än hos de flesta. Vi känner våra kandidater eftersom vi investerar den tid som behövs för att förstå vilka de verkligen är oavsett om de bor i Göteborg, Stockholm eller Malmö. Skall man använda sig av extern rekryteringsexpertis har vår erfarenhet lärt oss att detta är det snabbaste sättet att säkerställa en kvalitativ process och matchning och vi vill ge dig snabbhet och kvalitet.

Kvalitet

Oavsett om du söker vår expertis vid Rekrytering i Göteborg, Stockholm eller Malmö erbjuder vi dig en kontaktperson och access till vårt personliga nätverk av ekonomer. Detta är grunden och det som gör oss till en positiv, lösningsorienterad och professionell partner som alltid håller vad vi lovar. En vänlig rådgivare med ett win-win fokus, eftersom vi strävar efter ett långt och kvalitativt partnerskap.

CFO/Finanschef/Ekonomichef
Söker du en CFO, Finanschef eller Ekonomichef. Vi löser din rekrytering i Göteborg, Stockholm och Malmö inom alla branscher och storlekar.
Koncernredovisningschef/Redovisningschef
Vill du ha en Koncernredovisningschef eller Redovisningschef så hjälper vi dig med din rekrytering i Göteborg, Stockholm och Malmö snabbt och enkelt oavsett bransch och storlek.
Gruppchef
Söker du en ny Gruppchef, som kan leda din grupp av mot nya mål. Vi rekryterar gärna din nästa ledare om du önskar extern expertis med din rekrytering i Göteborg, Stockholm eller Malmö.
Finance/Business controller
Att hitta en controller kräver fingertoppskänsla. Vi har ett stort nätverk av profiler och hjälper dig gärna med din rekrytering i Göteborg, Stockholm eller Malmö oavsett bransch eller storlek.
Koncernredovisning-/Redovisningsekonom
Vill du ha hjälp att hitta en redovisningsekonom via en tydlig process så hjälper vi dig gärna med din rekrytering i Göteborg, Stockholm, eller Malmö. Vi träffar löpande duktiga kandidater inom olika branscher.
EKONOMER
Söker du en bred ekonom eller specialist, som kan hjälpa ditt företag. Oavsett om du behöver hjälp med din rekrytering i Göteborg, Stockholm eller Malmö så hittar vi lösningen inom ekonomi för dig.
vÅRA VÄRDERINGAR

PROFFESIONELLA, PERSONLIGA OCH PRAGMATISKA

THE RECRUITING PROCESS

Step by step

Allt börjar med ett uppstartsmöte som syftar till att ta fram och förstå målbilden, rollbeskrivningen och en tidplan med fördefinierade, milstolpar, intervjutillfällen och slutdatum.

Denna ligger till grund för vår sökning & matchning, där vi ger löpande uppdateringar enligt överenskommen tidplan inför kandidatpresentationen.

01

Uppstartsmöte

Analysmöte för att identifiera målbild, krav, tidplan, samt förstå er kultur och era behov för rollbeskrivningen.

(Estimerat till 15-45 min)

02

Matching

Baserat på rollbeskrivning sker sökning, urval och matching av kandidater mot rollbeskrivning och målbild.

(Estimerat 4-6 veckor

03

Presentation

3-5 kandidater presenteras enligt överenkommen tidplan inklusive kort beskrivning baserat på bakgrund och målbild

(Estimerat till 15-45 min)

Frequently Asked Questions
Här har vi samlat de vanligaste frågorna gällande Interim Management

BayInCo är en etablerad aktör inom rekrytering i Göteborg, med över 25 års erfarenhet av rekrytering och interim tjänster med fokus högkvalificerade talanger inom ekonomi för företag som strävar efter att bygga starka och effektiva ekonomifunktioner. Vår erfarenhet från rekrytering i Göteborg sträcker sig över ett brett spektrum av branscher och inkluderar både ledande befattningar och specialiserade roller inom finans och ekonomi.
Inom ramen för rekrytering av ledande befattningshavare har vi framgångsrikt placerat ledande personer som CFO, Finanschef och Ekonomichef inom olika organisationer. Våra kandidater i dessa positioner kombinerar gedigen ledarerfarenhet med djup branschkunskap för att driva och utveckla företagets finansiella strategier.

Under årens lopp har BayInCo bl.a. genomfört rekrytering i Göteborg av kompetenta specialister som Finance Controllers, Business Controllers, Koncernredovisningsekonomer, Redovisningsekonomer och Ekonomer. Dessa experter har och bidrar fortsatt med sin komptens inom sina specifika områden och är avgörande för att säkerställa att företagens ekonomifunktioner fungerar smidigt och effektivt.

För oss är det en självklarhet att bygga vår rekryteringsprocess på våra kärnvärden: Professionalism, Pragmatism och Personlighet. I all vår rekrytering i Göteborg, Stockholm och Malmö strävar vi efter att presentera kandidater som inte bara är kvalificerade för sina befattningar utan också delar våra värderingar och förstår vikten av att skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö.

BayInCo är en långsiktig partner vilket är grunden för alla våra relationer både med våra klienter och kandidater. Vi tror att varje rekrytering är unik och kräver en personlig touch för att matcha rätt person med rätt organisation.

Söker efter en pålitlig rekryteringspartner i Göteborg, välj BayInCo för att säkerställa att du får tillgång till de bästa talangerna på marknaden och så du kan bygga upp din ekonomifunktion för att framgångsrikt navigera genom dagens komplexa affärsmiljö.

Att rekrytera eller att använda dig av interim konsulter är två olika tillvägagångssätt för att tillsätta personalbehov i en organisation. Här är några av de viktigaste skillnaderna mellan de två.

Permanent kontra tillfälligt engagemang:
Vid rekrytering strävar organisationer efter att fylla fasta tjänster inom sin struktur. Målet är att anställa individer som ska bli långsiktigt anställda, vilket bidrar till företagets tillväxt och framgång på permanent basis.

Interim konsulter anställs på tillfällig eller kortvarig basis. De tas in för att fylla specifika roller eller projekt under en bestämd period. Relationen är vanligtvis inte avsedd att vara permanent, och interim konsulten går efter genomfört uppdrag vidare till andra uppdrag.

Syfte och flexibilitet:
Rekrytering är i allmänhet fokuserad på att hitta rätt passform för en långsiktig roll inom organisationen. Det innebär en noggrann urvalsprocess för att identifiera kandidater som är i linje med företagets kultur, värderingar och långsiktiga mål.

Interimslösningar används ofta för att tillgodose omedelbara behov, som att fylla en kompetenslucka, hantera ett projekt eller hantera en specifik arbetsbelastning. Interim lösningen ger flexibilitet, vilket gör att organisationer kan få tillgång till specialiserade färdigheter under en viss tid utan ett långsiktigt åtagande.

Tidsram:
Rekryteringsprocessen för fasta tjänster kan vara mer tidskrävande. Det involverar annonsering, inköp, intervjuer och on-boarding, vilket kan ta flera veckor till månader. Vid rekrytering i Göteborg, Stockholm eller Malmö brukar vi räkna med 4-6 veckor från uppstart till kandidatpresentation, därefter är sker kundens intervjuer vilket brukar ta 2-3 veckor inklusive signering. Start sker så enligt överenskommelse med kandidaten, vilket brukar vara enligt normal uppsägningstid, 1-6 månader beroende på vilken roll som rekryteras.

Interimslösningar är snabbare att ordna och löses inom några dagar där vi normalt kan lösa kandidatpresentation inom 12-24 timmar. Organisationer kan i dessa fall snabbt ta in interim konsulter med specifika färdigheter och erfarenheter, vilket gör det extra lämligt som lösning om det är akuta behov eller tidskänsliga projekt.

Kostnadsöverväganden:
Rekrytering innebär ofta betydande förskottskostnader, inklusive annonserings-, intervju- och introduktionskostnader. Dessutom kan det finnas kostnader förknippade med personalförmåner och utbildning för tillsvidareanställda.

Interim konsulter kan i flera fall ha högre timpriser, men ett företag kan uppnå kostnadsbesparingar genom att undvika långsiktiga åtaganden, få in kompetens som krävs vid varje enskilt tillfälle samt få en mer exakt budgetering för specifika projekt eller perioder med hög efterfrågan.

Riskhantering:
Att rekrytera innebär risken att anställa en kandidat som i slutändan kanske inte passar väl in i organisationen eller uppfyller prestationsförväntningarna, vilket leder till omsättning.

Att engagera interim konsulter minskar risken förknippad med långsiktiga åtaganden. Organisationer kan bedöma den interimistiska konsultens prestation och hur väl hen passar in innan man överväger en permanent roll, om det behövs eller är syftet med uppdraget.

Sammanfattningsvis handlar rekrytering om att bygga en långsiktig och permanent arbetsstyrka, medan att använda interim konsulter ger en flexibel och tillfällig lösning för att möta omedelbara organisatoriska behov. Valet mellan de två beror på rollens karaktär, organisationens mål, behov och de specifika utmaningar den står inför. Ibland är det bäst att rekrytera och ibland är det bäst att ta in en interim lösning.

I Sverige finns det flera tusen rekryteringsföretag. Vissa specialiserar sig inom specifika branscher och kompetensområden, medan andra företag är mer allmänna och hanterar rekryteringar för olika typer av tjänster. Att välja rätt leverantör och samarbetspartner vid rekrytering i Göteborg, Stockholm eller Malmö kan vara svårt, men det är alltid viktigt att hitta en partner som har förståelse för din verksamhet och kan leverera lämpliga kandidater, som känns rätt för dig. Ofta baseras beslutet på rekommendationer, sökningar på internet och vilken känsla man får för bolaget när man ses och ibland har man redan ett upphandlat samarbetsavtal på plats.

Oavsett vilket, finns det flera viktiga aspekter att tänka på när du överväger att köpa rekryteringstjänster för rekrytering i Göteborg, Stockholm eller Malmö. Här bjuder vi dig på några användbara tips för den som är ansvarig för rekryteringsprocessen:

 1. Tydlighet med krav och förväntningar: Var tydlig med de krav och förväntningar du har på den position du vill tillsätta.
 2. Öppenhet för förslag: Var öppen för förslag och råd från rekryteringsföretaget och dra nytta av deras expertis.
 3. Flexibilitet: Var flexibel och beredd att anpassa dina krav för att hitta den bästa kandidaten.
 4. Kommunikation: Var noggrann med att kommunicera eventuella förändringar i krav eller förväntningar med rekryteringsföretaget.
 5. Investera tid och resurser: Var beredd att satsa tid och resurser på rekryteringen, då det är en avgörande process för att hitta rätt kandidat.
 6. Tydlig tidsplan: Se till att det finns en tydlig tidsplan för ansvarsområden och hur rekryteringsföretaget håller kontakten med kandidaterna under processen.
 7. Ärlighet: Var ärlig och öppen med rekryteringsföretaget om eventuella utmaningar eller begränsningar i din verksamhet som kan påverka rekryteringen.
 8. Feedback: Var beredd att ge feedback på de presenterade kandidaterna, vilket hjälper rekryteringsföretaget att förbättra sin process och hitta bättre kandidater i framtiden.
 9. Faktabaserat underlag: Se till att du får bra faktabaserat underlag, såsom tester, referenser och arbetsprov, för att ställa relevanta frågor vid kandidatintervjuer.
 10. Snabbt beslut: Var beredd att fatta ett beslut när du har hittat den rätta kandidaten, för att undvika att dra ut på processen för länge och riskera att den bästa kandidaten accepterar ett annat erbjudande.

 

Lycka till med din rekrytering i Göteborg önskar vi på BayInCo.

Med över 25 års erfarenhet som rekryterare har jag haft förmånen att träffa väldigt många spännande och trevliga människor. Själva tycker vi att vi har världens bästa jobb och vi lägger alltid stort fokus på att skapa och upprätthålla kontakten med kandidater. Att läsa igenom CV, brev och LinkedIn-profiler är del av vår dagliga rutin, och mitt mål är att matcha varje individ på bästa sätt med våra olika rekryteringsuppdrag, det är så vi gör för att varje person skall kunna nå sin fulla potential. Men även detta är vardag för oss, så förstår vi att det för dig som kandidat kan vara avgörande för din framtid. Vi har därför satt ihop några tids som gäller rekrytering i Göteborg, Stockholm och Malmö, men som är generella och tillämpliga i hela Sverige.

När det kommer till CV har vi inget emot det traditionella formatet. I dessa söker vi efter en tidsaxel som skildrar de steg som har format en persons karriär fram till nu. Det kan vara en röd tråd av medvetna val eller helt enkelt en berättelse som kräver lite läsning mellan raderna för att förstå värdet av olika erfarenheter. Ett tips för dig som finslipar ditt CV är att inte glömma att inkludera din egen påverkan, resultat, bidrag och lärdomar från dina tidigare jobb. Specifika detaljer om ledarskap och ansvar, såsom antalet personer och budgetar, är också viktiga. En kort beskrivning av företagets verksamhet och organisation kan också vara värdefullt.
När det gäller det personliga brevet anser många att det är överflödigt, men vi ser det som ett trevligt sätt att motivera varför du är intresserad, vad du kommer att bidra med som kollega och vad du ser fram emot i det nya arbetet. Undvik en lång kronologisk upprepning av ditt CV – den informationen finns redan där. Skall du skriva så skriv något personligt som kompletterar ditt CV och undvik robotaktiga formuleringar.

Funderar du på att göra en spontanansökan så vänta inte utan ta steget? Ta eget initiativ när du känner att det är dags att söka nya möjligheter. Om du har önskeföretag i åtanke, tveka inte att skicka in en spontanansökan direkt till dem eller ta hjälp av ett rekryteringsföretag som fokuserar på rekrytering i Göteborg, Stockholm eller den ort du vill söka dig till. Många företag jobbar med stora databaser för att matcha sina kandidater, vi har själv valt att jobba mer personligt för vi vill lära känna våra kandidater och konsulter, men om du vill prova så gör det. Ibland kan man vinna även på lotto. Vill du ha en personlig kontakt så är det dock bara att höra av sig. Vi är alltid glada över ett förutsättningslöst samtal och uppskattar när kandidater söker upp oss för en personlig kontakt.

Det allra viktigaste när vid rekrytering i Göteborg och i alla andra delar av Sverige är att vara ärlig och transparent när det gäller syfte, mål, förutsättningar och utmaningar inklusive att man sätter rätt förväntningar på rollen så att både kandidat och företag har en tydlig och gemensam bild av vad uppdraget innebär.
När en kandidat inte blir så långvarig som man hade önskat beror det oftast på att mandat och befogenheter inte stämmer med det som förespeglats. Att tjänsten såldes in som något annat än vad det sedan visade sig vara. För en arbetsgivare är det mycket kostsamt när detta händer då tid och pengar har investerats i att hitta rätt person och introducera rollen. Företaget bör ha en tydlig plan för on-boarding då detta ger ett professionellt intryck och visar på intresse av att kandidaten får ett bra första intryck av sin nya arbetsgivare.

Här har vi sammanställt några frågor du behöver kunna svara kandidaten på vid rekrytering i Göteborg, Stockholm eller Malmö:

 • Vad kännetecknar ledarskapet?
 • Vilken kultur råder?
 • Hur ser man på samarbete och tillit?
 • Hur ser ni på hybrid arbete?
 • Hur ser strukturer och processer ut?
 • Vad är den största utmaningen för företaget framåt?

 

Börja gärna intervjun med att fråga vad kandidaten vill få ut av mötet och avsluta gärna med att fråga om hen fått svar på alla sina frågor. Det visar på lyhördhet, öppenhet och att ni bryr er om er personal.

Lyckat till!

Att välja rätt partner vid en rekrytering är alltid ett svårt val, men vi hoppas givetvis att BayInCo skall vara ett av de företag som du väljer att träffa i alla fall inför din nästa rekrytering i Göteborg, Stockholm eller Malmö. Det finns flera faktorer som vi är mycket stolta över men skall vi lyfta fram något så är det vår värderingsgrund och vår rekryteringsprocess som baseras på snabbhet, enkelhet och kvalitet.

 1. Snabbhet:
  Vi förstår vikten av snabbhet i dagens konkurrenspräglade arbetsmarknad. Hos BayInCo strävar vi efter att accelerera rekryteringsprocessen utan att kompromissa med kvaliteten. Genom att använda effektiva metoder och avancerad teknik kan vi identifiera och presentera kvalificerade kandidater på kort tid, vilket ger dig möjlighet att fatta snabba och välgrundade beslut.
 2. Enkelhet:
  Vi tror på att göra rekryteringsprocessen så enkel och smidig som möjligt för våra kunder. BayInCo erbjuder användarvänliga och transparenta processer, från de första stegen av behovsanalys till den slutliga anställningen. Vårt team av erfarna rekryterare arbetar nära dig för att förstå dina krav och önskemål så vi kan leverera en problemfri och okomplicerad rekryteringsupplevelse för dig och ditt företag.
 3. Kvalitet:
  Kvalitet står i centrum för vårt arbete på BayInCo. Vi strävar efter att leverera inte bara snabba och enkla lösningar utan också högkvalitativa resultat. Genom att noggrant matcha kandidater med din organisations behov och kultur säkerställer vi att varje rekrytering är en framgångsrik och långsiktig investering för både arbetsgivare och kandidat.

 

Utöver dessa tre hörnstenar utgör vår värderingsgrund ytterligare en stark anledning att välja BayInCo.

Vi lever efter principerna att vara:

 • professionella,
 • pragmatiska och
 • personliga.

 

Vår proffsighet garanterar hög kompetens och yrkesmässighet genom hela processen. Pragmatismen gör oss flexibla och anpassningsbara för att möta dina specifika behov. Dessutom tillför vi en personlig touch, där vårt engagemang och vår lyhördhet skapar en stark och förtroendefull relation mellan oss och våra kunder.

Vårt mål om du väljer BayInCo för din nästa rekrytering i Göteborg är att du skall uppleva en snabb, enkel och kvalitativ process som grundar sig på våra värderingar: proffsiga, pragmatiska och personliga.

Så förvänta dig inget annat och ge oss gärna feedback på hur vi kan bli bättre. Det är det som gör oss till den bästa versionen av oss själva för det är det du förtjänar.

Interim Management i Göteborg

Bayinco - Interim management

Behöver du hjälp med rekrytering i Göteborg, Stockholm eller Malmö? Då vill vi önska dig välkommen till BayInCo. Hos oss erbjuder vi inte bara matchning av din rollbeskrivning mot vårt nätverk av stjärnor, utan vi tänker mer långsiktigt och strävar efter att ge dig en professionell, pragmatisk och personlig upplevelse för dig och ditt företag. Vi har gedigen erfarenhet av att placera ekonomer och chefer, och vår passion för människan bakom specialisten har varit hjärtat i vårt arbete från dag ett.

Vi vill också lära känna dig och dina behov så att vi kan erbjuda rätt person till rätt roll, då vi vet att detta är den bästa lösningen långsiktigt för dig, för oss och för den kandidat som vi placerar. Det är detta som har gjort oss till dem vi är inom rekrytering i Göteborg, Stockholm och Malmö. Vi är övertygade om att det endast är genom att förstå er, er företagskultur och era behov som vi kan matcha rätt person till rätt plats. Därför fokuserar vi på finans och redovisning för större organisationer, myndigheter samt små och medelstora företag med liknande behov. För vi tror att när vi verkligen förstår de roller vi rekryterar för, då kan vi erbjuda den allra bästa servicen.

Hos oss tar vi ett steg längre med vårt proaktiva arbetssätt. Vi har redan påbörjat processen innan behovet av rekrytering i Göteborg, Stockholm eller Malmö uppstår. Vi träffar kandidater löpande, inte bara när ni söker en ny chef eller specialist till era specifika tjänster för vi vill verkligen lära känna människorna bakom CV:et. På så vis effektiviserar vi inte bara rekryteringsprocessen, utan undviker också standardiserade svar som ibland dyker upp i mer formella intervjuer. Vi vill veta vad våra kandidater brinner för, vad de drömmer om och vad de kan bidra med som medarbetare och talanger i din verksamhet.

Vårt nätverk består inte bara av Sveriges bästa ekonomer utan även av människor med olika bakgrund och erfarenheter. Vi tror att mångfald skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö. När du väljer oss som din partner för rekryteringstjänster i Göteborg, Stockholm och Malmö får du inte bara tillgång till toppkompetens utan också en varm och engagerad samarbetspartner. Låt oss tillsammans skapa ett framgångsrikt partnerskap även med ditt företag.