Sju trender för 2024 –
#1 Hyperpolarisering

Den gröna omställningen, AI-revolutionen och den nya geopolitiken påverkar snart sagt alla delar av samhället, direkt och indirekt. Inget är heller självklart eller enkelt, vilket skapar en, oftast oartikulerad, känsla av kris hos oss var och en. Så vad kan vi då förvänta oss mer konkret av 2024 och åren därefter?

Nedan följer du sju trenderna som kommer att påverka oss alla den närmaste åren

  1. Hyperpolarisering
  2. Fruktans tid
  3. Den stora datastölden
  4. Med fingrarna i syltburken
  5. Tid att dela rättvist
  6. Ropet på myter, mening och sammanhang
  7. Förundran – det nya svarta

Under du kommande veckorna kommer vi att dela med oss av hur dessa kommer att påverka oss alla generellt och detta kommer påverka Gig-ekonomin specifikt.

Först ut är Hyperpolarisering – vad innebär det och hur påverkas vi
Att vi blir mer politiskt polariserade kan diskuteras. Men det känns så, och de politiska ytterflankerna blir både mer artikulerade och övertygade om att polariseringen faktiskt tilltar. Det som ökar, enligt forskarna, är dock främst den affektiva polariseringen. När allt blir på allvar så blir det allt viktigare att formulera en egen ståndpunkt, vilket gör att man uppfattar att polariseringen växer. Och med en tydlig uppfattning i viktiga frågor blir motståndarsidan outhärdlig. I den miljön blir det allt lättare att trampa fel i upphetsade debatter, som Israel-Hamas, vilket många fått uppleva. Och ju fler frågor som upplevs som brännande, desto större affektiv polarisering. Nu är stridens tid.

Även om hyperpolarisering, syftar på den ökande ideologiska divergensen mellan politiska partier eller grupper, så kommer dess effekter att indirekt påverka olika aspekter av samhället, inklusive den gig-ekonomin.

Här är några potentiella sätt på vilka hyperpolarisering kan påverka den gig-ekonomin:

Reglering och politiska förändringar:
Hyperpolarisering leder ofta till ökade politiska debatter och policydödläge. Detta kan påverka regleringsmiljön kring den gig-ekonomin, där olika partier förespråkar divergerande regleringsmetoder. Till exempel kan ett parti driva för strängare regler för att skydda gig-arbetares rättigheter, medan ett annat kan förespråka en mer laissez-faire-approach för att stödja affärstillväxten. Den resulterande osäkerheten och de regleringsmässiga förändringarna kan påverka hur gig-ekonomiplattformar fungerar och hur arbetstagare engagerar sig i sådana arrangemang.

Arbetarrättigheter och skydd:
Hyperpolarisering kan förstärka debatter kring arbetarrättigheter och skydd för gig-arbetare. Olika politiska fraktioner kan inta kontrasterande ståndpunkter i frågor som minimilön, sjukvårdsförmåner och arbetarklassificering. Detta kan leda till lagstiftningsstrider och rättsliga utmaningar som formar de rättigheter och skydd som ges åt gig-arbetare.

Marknadsinstabilitet:
Politisk polarisering kan bidra till ekonomisk osäkerhet och marknadsinstabilitet. Fluktuationer i politiken, tillsammans med splittrad politisk retorik, kan påverka konsumentförtroendet och konsumtionsmönster. Detta kan i sin tur påverka efterfrågan på tjänster inom gig-ekonomin och därmed inkomsten och jobbsäkerheten för gig-arbetare.

Teknikreglering:
Hyperpolarisering kan öka debatter om reglering av teknologiföretag som verkar inom gig-ekonomin. Frågor som dataskydd, antitrustfrågor och plattformansvar kan bli mer kontroversiella när olika politiska fraktioner driver för divergerande regelverk. Detta kan få konsekvenser för affärsmodeller och drift av gig-ekonomiplattformar.

Arbetarorganisation och påverkan:
Hyperpolarisering kan driva ansträngningar bland gig-arbetare att organisera sig och driva för sina rättigheter. Olika politiska fraktioner kan ställa sig bakom eller motsätta sig dessa ansträngningar, vilket påverkar fackföreningarnas framtid inom gig-ekonomin.

Sammanfattningsvis kan hyperpolarisering introducera osäkerhet och volatilitet i den reglerande och politiska miljön, vilket kan ha ringverkningar på den gig-ekonomin och individerna som deltar i den.

Så även om allt detta inte hänt ännu, så vet vi att hyperpolarisering skapar mer osäkerhet än trygghet även om syftet i detta fallet är det motsatta.

Vårt jobb blir därför ännu viktigare, för i en turbulent värld där olika krafter kommer slåss för sina åsikter så behövs det att någon vill och orkar fokusera på människan och personen för att hon skall kunna nå sin fulla potential eller som själva säger Be All You Can Be!

Behöver ni brygga en rekrytering, täcka en föräldraledighet, öka flexibiliteten i toppar, få in specialistkompetens eller är det för att genomföra förbättringsprojekt kopplat till dagens eller framtida behov?

Hör gärna av er så bjuder vi på en kopp kaffe och lyssnar på era tankar.

BayInCo – Interim inom finans, redovisning & hållbarhet