Sju trender för 2024 –
#2 Fruktans tid

Att rädslan griper omkring sig är ingen nyhet. Allt ifrån rädsla för ryssen och gängkriminella till att utsättas för otäcka tankar. Och detta är den andra av de sju trenderna som kommer att påverka oss alla de närmaste åren.

Nedan följer den totala listan på de sju trenderna om du missat våra tidigare artiklar:

  1. Hyperpolarisering
  2. Fruktans tid
  3. Den stora datastölden
  4. Med fingrarna i syltburken
  5. Tid att dela rättvist
  6. Ropet på myter, mening och sammanhang
  7. Förundran – det nya svarta

Det är nu andra veckan och vi kommer dela med oss våra tankar om Fruktans tid och hur den trenden kommer att påverka oss alla generellt och Gig-ekonomin specifikt.

Som vi inledde så griper rädslan tag i oss från tid till annan och det är i sig ingen nyhet. Allt ifrån rädsla för ryssen och gängkriminella till att utsättas för otäcka tankar. Men det finns fog för rädsla – för att samhällsbärande institutioner infiltreras, för cyberbrott som redan kostar världen 8% av BNP årligen och växer med 15% per år. Det finns skäl till att dubbelt så många är rädda att gå ut på kvällen som för tio år sedan. Och att tilliten faller som en sten, där om trenden håller, färre än hälften kommer lita på sin nästa år 2030. Mot 70% 2016. Vi lever också i en tid när nära hälften instämmer i påståendet att vi ”lever i en tid som kan leda till sammanbrott inom 10 år”. Inte konstigt då att vi har en politisk materialism-backlash, för att tala ”inglehartska”, där värden som stabil ekonomi, starkt försvar och att bekämpa brottsligheten slår ut såväl estetik som en värld där idéer, humana värden och människors rätt att uttrycka sig står högst på dagordningen. Trygghet framför allt.

Att koppla detta scenario mot Gig-ekonomin är inte helt lätt eftersom det finns flera drivkrafter som behöver komma till sin rätt för att man skall landa i en slutsats.

Å ena sidan som kan ökad osäkerhet innebära att ännu fler människor söker en extra inkomstkälla och en ökad flexibilitet för att snabbt kunna anpassa sig till förändrade omständigheter. Men det kan också leda till en ökad konkurrens och press på priser där det ökade utbudet av arbetstagare som väljer gig-ekonomin medför att konkurrensen om uppdrag ökar. Den ökade konkurrensen leder i sin tur leder till att priser pressas nedåt och att arbetstagare måste vara mer flexibla när det gäller arvoden och villkor för att säkra uppdrag.

Å andra sidan så kan det ökade fokuset på trygghet och stabilitet leda till att fler arbetstagare i gig-ekonomin söker sig till traditionella anställningar med fasta löner och förmåner, vilket skulle innebära det motsatta.

I en tid av rädsla är flexibilitet och anpassningsförmåga av största vikt, vilket är egenskaper som är centrala i gig-ekonomin. Det kan innebära att trots rädslan och osäkerheten fortsätter kommer många att välja gig-ekonomin som ett sätt att hantera den snabbt föränderliga arbetsmarknaden och den flexibilitet som den erbjuder både för kunder och arbetstagare.

Sammanfattningsvis kan detta scenario skapa en komplex dynamik inom gig-ekonomin, med både möjligheter och utmaningar för arbetstagare och plattformar i denna sektor.
Med detta som bakgrund känns BayInCo’s mission, ”Att skapa möjligheter, flexibilitet och lösningar så du kan nå din fulla potential”, mer relevant än någonsin. Tillsammans kan vi övervinna fruktan, men för det behöver vi jobba tillsammans och stötta varandra på vägen så vi alla kan bli den vi vill vara, eller som vi själva säger, ”Be All You Can Be”!

Behöver ni brygga en rekrytering, täcka en föräldraledighet, öka flexibiliteten i toppar, få in specialistkompetens eller är det för att genomföra förbättringsprojekt kopplat till dagens eller framtida behov?

Hör gärna av er så bjuder vi på en kopp kaffe och lyssnar på era tankar.

BayInCo – Interim inom finans, redovisning & hållbarhet