Sju trender för 2024 –
#4 Med fingrarna i syltburken

Att nybyggaranda kan vara bra känns ju naturligt, men när den drivs av stora krafter som te.x. den gröna omställningen, AI-revolutionen och den nya geopolitiken så kan effekterna ibland slå lite oväntat mot vissa delar av samhället. Vad kan vi då förvänta oss mer konkret av 2024 och åren därefter?

Vi har fortsätter vår resa igenom de sju trenderna som kommer att påverka oss dom närmaste åren:

  1. Hyperpolarisering
  2. Fruktans tid
  3. Den stora datastölden
  4. Med fingrarna i syltburken
  5. Tid att dela rättvist
  6. Ropet på myter, mening och sammanhang
  7. Förundran – det nya svarta

Det är nu dags för den fjärde trenden. ”Med fingrarna i syltburken”. Hur kommer den att påverka oss och är detta ett nytt fenomen eller är det bara samma sak som vi upplevt tidigare i en annan form?

I slutet av 1800-talet, då kompaniernas dominans började avta, tog staten över och började etablera kolonier samt ta ansvar för infrastrukturskapande, såsom byggandet av järnvägar, elektrifiering av samhället och konstruktion av vägnät samt senare även kärnkraftverk. Statens roll utvidgades betydligt, och den fick ett större inflytande över samhällsutvecklingen än bara att hantera krigsmaterielfrågor. Med framstegen inom industrialismen uppstod nya behov och prioriteringar som inte enbart kunde tillgodoses av marknaden.

Idag ser vi återigen en liknande dynamik där det finns behov och prioriteringar som marknaden inte fullt ut kan hantera på egen hand. Politiska aktörer, som exempelvis Kristdemokraterna i Sverige och Biden-administrationen i USA, föreslår och genomför stora infrastrukturprojekt och satsningar på grön omställning med statlig finansiering. Detta indikerar en återkomst av statens roll som en aktiv aktör i ekonomin och samhällsutvecklingen.

Den ökade statliga inblandningen kan påverka gig-ekonomin på flera sätt. För det första kan det leda till fler och större offentliga kontrakt och projekt, vilket kan skapa fler möjligheter för gig-arbetare inom allt från bygg-, infrastruktur- till gröna sektorer, men de stora projekten kan också innebära ökad reglering och ökade krav för att säkerställa kvalitet och säkerhet i de projekt som drivs med offentliga medel. Effekten av detta är att även om offentliga medel kommer att boosta flera sektorer så kan effekten utebli för många mindre aktörer som inte kan eller har råd att leva upp till dessa krav som är entrébiljetten för att få vara med och ta del av de positiva effekterna av de stora projekten. Sammantaget kan den ökade statliga aktiviteten bidra till en omformning av gig-ekonomin, där vissa sektorer växer snabbt medan andra kan få stå utanför och se på p.g.a. striktare regleringar.

Har ni mer akuta problem såsom att brygga en rekrytering, täcka en föräldraledighet, öka flexibiliteten i toppar, få in specialistkompetens eller behöver ni genomföra förbättringsprojekt kopplat till dagens eller framtida behov?

Hör gärna av er så bjuder vi på en kopp kaffe och lyssnar på era tankar.

BayInCo – Interim inom finans, redovisning & hållbarhet