Vad händer 2024 – Den gröna vågen sköljer över allt

Den gröna vågen sköljer över allt är den första av tre drivkrafter inför 2024 som vi passat på att ta del av under Kairos futures framtids spaning, där de presenterar tre drivkrafter som förändrar världen för alltid

1) Den gröna vågen sköljer över allt
2) AI gör jobbet
3) En vertikal värld

Vad dessa betyder drivkrafterna betyder samt våra egna reflektioner får du ta del av här och först ut är ”Den gröna vägen sköljer över allt” och hur den drivkraften kommer att påverka Gig-ekonomin.

Den grön vågen sköljer över allt

Den gröna vågen handlar inte om människors strävan efter en mer lantlig tillvaro; den representerar den övergripande omställningsvåg som oavsett politiska beslut sveper över världen. Även om Kina är världens största förorenare, kan 2024 bli det året då vi når “peak coal” tack vare Kinas snabba övergång till vind- och solenergi. Trots dagens höga CO2-utsläpp vid tillverkningen av elbilsbatterier, förutspås en drastisk minskning till en 15-del av dagens nivåer fram till 2030 om företag som Northvolt uppnår sina mål.

Dagens elbilar, med sina batterier som fortfarande har höga CO2-avtryck, förväntas minska sina utsläpp avsevärt när målen för renare batteritillverkning uppnås. Med grönt producerad elektricitet i batterierna kommer elbilar att släppa ut en bråkdel av den CO2 som dagens fossilbilar gör. Drivkrafterna bakom denna förändring kommer inte bara från konsumenternas efterfrågan utan även från finansmarknader och reglerande myndigheter. Företag världen över sätter ambitiösa mål för att följa Parisavtalet, och många överträffar redan dess ambitiösa målsättningar.

Detta är bara början på den gröna vågen. Med stark press från olika aktörer inom samhället är företag motiverade att fortsätta sin omställning till mer hållbara och miljövänliga metoder. Alla sektorer kommer att påverkas av detta då omställningen går mycket snabbt. Vi ser överallt behovet av förändrad och förnyad kompetens, vi ser bolag som snabbt behöver ställa om för att möta detta massiva teknikskifte och det kommer upp nya snabbväxande aktörer som ersätter etablerade aktörer på väldigt kort tid.

Allt detta sammantaget ställer stora krav på oss alla att bli ännu mer snabbfotade och responssiva för att kunna tillgodose de behov som uppstår. Nya kunskapsbehov och tjänstesegment uppstår och för att överbrygga det gap som uppstår när kompetens behöver flytta och gig ekonomin med bland annat interims branschen ser ut att bli en av de lösningarna som många företag använder sig av då interims företag är duktiga på att snabbt flytta duktiga specialister från traditionella marknader till nya.

Nya bolag behöver också en hög flexibilitet, olika typer av kompetenser under olika faser och här är interim konsulter en smidig lösning, då det går snabbt att växla in rätt kunskap i rätt tid och man inte binder upp sig i den tröghet som den traditionella arbetsmarknaden skapar. Dessutom kommer gröna och hållbara arbetsmöjligheter inom gig-ekonomin kan uppstå, samtidigt som krav på miljövänliga metoder och hållbarhet ökar för att spegla den globala omställningen. Den gröna vågen sköljer in, och dess påverkan kommer att kännas på alla nivåer av samhället.

Detta var den första av tre drivkrafter som identifierats av Kairos future som drivkrafter som förändrar världen. De andra två samt våra egna reflektioner kommer du att kunna ta del av här på våra nyhetssidor de närmaste veckorna.

Behöver ni brygga en rekrytering, täcka en föräldraledighet, öka flexibiliteten i toppar, få in specialistkompetens eller är det för att genomföra förbättringsprojekt kopplat till dagens eller framtida behov?

Hör gärna av er så bjuder vi på en kopp kaffe och lyssnar på era tankar.

BayInCo – Interim inom finans, redovisning & hållbarhet