Vad händer 2024 – AI gör jobbet

AI gör jobbet är den andra av tre drivkrafter inför 2024 som vi passat på att ta del av under Kairos futures framtids spaning avseende 2024, där de presenterar tre drivkrafter som förändrar världen för alltid

1) Den gröna vågen sköljer över allt
2) AI gör jobbet
3) En vertikal värld

Vad dessa betyder drivkrafterna betyder samt våra egna reflektioner får du ta del av här när vi går igenom reflekterar vad som kommer hända när ”AI gör jobbet” och hur den drivkraften kommer att påverka Gig-ekonomin.

AI gör jobbet

Den 30 november 2022 släpptes ChatGPT, vilket blev startskottet på ett globalt AI-lopp. Microsoft har redan integrerat AI-stöd i alla sina kontorsprodukter, som Word, Excel, Teams och mer, och Google följer efter. Det betyder att snart kommer de flesta att kunna åstadkomma mycket mer, och med högre kvalitet, än idag. I juni använde 26 % av de svenska kontorsarbetare redan generativ AI i sina jobb, och de flesta använde det dagligen eller varje vecka. De rapporterade att de slutförde uppgifter 27 % snabbare med AI än utan. Detta är dock bara början. Redan idag kan vi organisera grupper av bots för att samarbeta och lösa problem. Det betyder att kunskapsarbetare i framtiden kanske inte bara är chefer för digitala assistenter utan till och med kan bli “ordförande” för “företag” som enbart består av AI-bots som hanterar allt från innovation och design till kundvård. Men det finns alltid nackdelar. Det ena handlar om jobben – vad händer med dem när AI blir utbredd? En annan handlar om hur dessa bots kan användas för att skapa desinformationskampanjer och driva på cyberbrottslighet. Med bara en handfull bilder och en 3-minuters video kan vi redan skapa nästan perfekta deepfakes för att lura världen. Till sist återstår frågan om vi nu föder en framtida superintelligens som är helt likgiltig för människors välbefinnande. Om så är fallet kan det vara dags att planera för bosättning på Mars.

Antagandet och integrationen av AI, som beskrivs i texten, kommer sannolikt att ha en betydande inverkan på gig-ekonomin. Användningen av AI i olika kontorsuppgifter kommer leda till ökad effektivitet och produktivitet, vilket gör att alla även gig-arbetare kan slutföra sina uppgifter snabbare och med högre kvalitet. Detta kan potentiellt resultera i fler arbetstillfällen och högre inkomst för gig-arbetare, men med AI kommer också efterfrågan på vissa gig-jobb förändras, och nya möjligheter att hantera eller samarbeta med AI-system kan dyka upp. Däremot kan gig-arbetare hamna i konkurrens med AI-system som kan utföra vissa uppgifter snabbare och mer effektivt. Detta kommer att kräva att gig-arbetare utvecklas med tekniken och går över till roller som kompletterar och använder AI-kapacitet. Den ökade effektiviteten och automatiseringen som AI medför kan påverka gig-arbetarnas förhandlingsstyrka, vilket leder till förändringar i ersättnings strukturer och inkomstnivåer.
Sammantaget, även om AI-integration på arbetsplatsen kan skapa nya möjligheter för gig-arbetare, innebär det också utmaningar som vi måste navigera kring, vilket betonar vikten av anpassningsförmåga, ökat kunskap och flexibilitet och framför allt ett pragmatiskt och proaktivt förhållningssätt till förändringar i gig-ekonomin.
Men en sak är alltid säker, med mer AI teknologi blir det personliga allt viktigare, så fortsätt vara Proffsig, Pragmatisk och Personlig, så kommer du även fortsatt att nå din fulla potential.

Detta var den andra av tre drivkrafter som identifierats av Kairos future som drivkrafter som förändrar världen. Den sista drivkraften samt våra egna reflektioner kommer du att kunna ta del av här på våra nyhetssidor de närmaste veckorna.

Behöver ni brygga en rekrytering, täcka en föräldraledighet, öka flexibiliteten i toppar, få in specialistkompetens eller är det för att genomföra förbättringsprojekt kopplat till dagens eller framtida behov?

Hör gärna av er så bjuder vi på en kopp kaffe och lyssnar på era tankar.

BayInCo – Interim inom finans, redovisning & hållbarhet