Vad händer 2024 – En vertikal värld

En vertikal värld är den tredje och sista av tre drivkrafter inför 2024 som vi passat på att ta del av under Kairos futures framtids spaning, där de presenterar tre drivkrafter som förändrar världen för alltid

1) Den gröna vågen sköljer över allt
2) AI gör jobbet
3) En vertikal värld

Vad dessa betyder drivkrafterna betyder samt våra egna reflektioner får du ta del av här när vi går igenom reflekterar vad som kommer hända när ”AI gör jobbet” och hur den drivkraften kommer att påverka Gig-ekonomin.

En vertikal värld
I trettio års tid har världen blivit alltmer integrerad och harmonisk, och för de flesta företag och organisationer har geopolitik därmed varit en ickefråga. Så inte längre. Med stegrade konflikter växer en mer multipolär värld fram där var och en är sig själv närmast, och där nya oheliga allianser växer fram. Därtill styrs länder inte längre av legitima regimer, utan även av terrororganisationer och privatarméer. Plötsligt har geopolitik blivit en nödvändighet, även för verksamheter som bara agerar inom nationens gränser. Världen idag har därmed stora likheter med tiden före första världskriget – decennier av globalisering följd av stegrade konfliktnivåer, militarisering och oheliga allianser i en multipolär värld. Där blir alla sig själv närmast. Saudiarabiens krav att regionkontor ska flytta till Riyadh om de vill ha statliga kontrakt är bara ett exempel. Som i detta fall berör 7 000 företag. EU:s kommande koldioxidtullar ett annat.

Allt detta sammantaget och den stigande protektionismen påverkar givetvis även gig ekonomin på flera fronter. Förskjutningen mot en mer självcentrerad och multipolär ordning, där konflikter och olikheter förstärks, skapar både utmaningar och möjligheter för gig-arbetare och plattformar runt om i världen.
Trots alla utmaningar med denna drivkraft så kommer sannolikt den ökade polariseringen att öka den lokala efterfrågan. I en polariserad värld kommer lokala marknader vilja bli mer självförsörjande och mindre beroende av globala leverantörer och resurser. Detta leder till en ökad efterfrågan på lokala tjänster och produkter, vilket i sin tur kan gynna gig-arbetare som erbjuder sina tjänster på lokal nivå.

Detta gäller givetvis alla typer av lokala ekosystem då en polarisering på den globala marknaden driver på utvecklingen av lokala ekosystem och infrastrukturer på samma sätt som gig-ekonomin. Exempel som andra delar som gynnas och stärker denna trend är skapandet av coworking-utrymmen, delningsplattformar och andra resurser som stöder tillväxten av gig-arbetsmarknaden på lokal nivå.

Så även om den globala polariseringen kommer skapa många utmaningar i världen så kan det också skapa positiva effekter på gig-ekonomin på lokal nivå genom att öka efterfrågan på lokala tjänster, stärka gemenskapsengagemang, främjandet av tillväxten av lokala ekosystem och stimulering av lokala innovationer. Detta kan skapa nya möjligheter och fördelar för gig-arbetare och samhällen runt om i världen inte bara hos oss, men det är helt klart en annan världsordning än vi varit vana vid.

Den vertikala världen är här och effekterna blir tydligare och tydligare. Men vi har alla alltid ett val i varje interaktion och relation, så trots polariseringstrenden kan vi alla fortsätta att tänka långsiktigt. Vi kan bygga alla samarbeten och affärer på win-win lösningar och vi kan fortsatt ha ett varmt och välkomnande synsätt.

Världen blir mer vertikal och ändras, men du har möjligheten att välja om du vill vara med att göra den bättre.

Välkommen till den vertikala världen.

Behöver ni brygga en rekrytering, täcka en föräldraledighet, öka flexibiliteten i toppar, få in specialistkompetens eller är det för att genomföra förbättringsprojekt kopplat till dagens eller framtida behov?

Hör gärna av er så bjuder vi på en kopp kaffe och lyssnar på era tankar.

BayInCo – Interim inom finans, redovisning & hållbarhet