Vässa sågen
– sista av 7 goda vanor

I den obevekliga strävan efter personlig och professionell framgång är det lätt att bli uppslupen av vardagen, och ofta försumma den mest kritiska aspekten av alla – oss själva. I Stephen Coveys bok “The 7 Habits of Highly Effective People” – talar han om att “Vässa sågen/Sharpen the Saw”.

Denna vana fungerar som en kraftfull påminnelse om att vi konsekvent måste investera i vårt fysiska, mentala, känslomässiga och andliga välbefinnande för att vara på topp och ny vår fulla potential. Det handlar om att behålla balansen och att ta sig tid till självförnyelse.

Här är några viktiga insikter från denna vana:

  1. Egenvård: “Vässa sågen” uppmuntrar oss att utöva egenvård, vilket inkluderar träning, rätt kost, tillräcklig sömn och avkoppling. Fysiskt välbefinnande är grunden för allt annat.
  2. Mental tillväxt: Det betonar vikten av kontinuerligt lärande och mental stimulans. Att läsa, träna och utöka sina kunskaper är viktiga komponenter.
  3. Emotionell motståndskraft: Denna vana främjar emotionell intelligens, självreflektion och upprätthållande av starka, positiva relationer.
  4. Andlig anslutning: Det understryker betydelsen av att ansluta till sitt inre, oavsett om det är genom meditation, bön eller andra former av andlig praktik.

Att införliva denna vana i ditt dagliga liv är inte en lyx; det är en förutsättning. Det säkerställer att du är beredd att tackla livets utmaningar med motståndskraft och effektivitet. För det är du värd.

Hur ser det ut för dig? Hur gör du för att “vässa sågen” i ditt liv? Vilka metoder eller rutiner hjälper dig att upprätthålla balans och välbefinnande? Låt oss inspirera varandra att investera i vår mest värdefulla tillgång – oss själva, så du ger dig själv chansen att nå din fulla potential.
Be All You Can Be!