Sju trender för 2024 –
#3 Den stora datastölden

Den gröna omställningen, AI-revolutionen och den nya geopolitiken
påverkar snart sagt alla delar av samhället, direkt och indirekt. Inget är
heller självklart eller enkelt. Så vad kan vi då förvänta oss mer konkret av 2024
och åren därefter?

Vi har börjar vår resa igenom de sju trenderna som kommer att påverka oss alla den närmaste åren

  1. Hyperpolarisering
  2. Fruktans tid
  3. Den stora datastölden
  4. Med fingrarna i syltburken
  5. Tid att dela rättvist
  6. Ropet på myter, mening och sammanhang
  7. Förundran – det nya svarta

Det är nu dags för den tredje trenden. ”Den stora datastölden”. Hur kommer den att påverka oss och är detta ett nytt fenomen eller är det bara samma sak som vi upplevt tidigare i en annan form?

I slutet av 1400-talet delade Portugal och Spanien världen mellan sig, medan England och Holland såg på. Sedan följde århundraden där privata kompanier reste världen runt och tog vad de kom över, med de medel de hade till förfogande. I dag sker detsamma, men det är inte guld och ädelstenar som står i centrum utan data. Data att mata stora språkmodeller med. Ägarna gör allt för att freda sig. Stämningarna haglar.

I ett historiskt perspektiv kan man se hur maktkampen om resurser har pågått i århundraden. Från den europeiska koloniseringen av världen till dagens kamp om data, är det tydligt att det alltid har funnits strider om tillgångar och resurser.

I dagens digitala era är data den mest värdefulla tillgången. Stora techbolag och dataägare kämpar för att samla in så mycket information som möjligt för att mata sina algoritmer och språkmodeller. Genom att ha tillgång till stora mängder data kan företag skapa bättre produkter och tjänster, men samtidigt ökar oro för personlig integritet och dataskydd.

Kina och USA är de ledande aktörerna i kampen om data. Båda länderna har satsat stort på artificiell intelligens och teknologi, och försöker bli ledande inom området. Techbolagen i dessa länder har enorma resurser och drar nytta av den stora mängden data de har tillgång till.

Samtidigt försöker dataägarna försvara sin integritet och rätt till sina egna data. Stämningar och rättsprocesser är vanliga när det kommer till dataläckor och brott mot dataskyddsförordningar. Frågan om vem som egentligen äger data och vad som är tillåtet att göra med den är ett hett diskussionsämne.

I denna kamp om data är det inte bara Kina, USA och techbolagen som är inblandade. Även artificiell intelligens själv kan bli en aktör i striden. Med ökad autonomi och självinlärning kan AI ta till egna beslut och agera på ett sätt som är svårt för oss att förutse.

Kampen om data har bara börjat, och utfallet är långt ifrån klart. Det kommer att vara avgörande för alla sektorer inklusive gigekonomin och framförallt den digitala utvecklingen framöver. Det är viktigt att balansera nytta och integritet för att skapa en hållbar och rättvis framtid för alla.

Vi måste också våga ställa de frågor som behöver ställas och inte bara acceptera att allt skall gå fort, givetvis finns det vinster att hämta på att vara först, men då det finns risker som är värda att adressera, måste vi alla ta vårt ansvar så att AI blir en tillgång och riskerna inte blir ödesdigra konsekvenser.

Vill du förstår mer om AI och data, lyssna gärna på vår podd med Vanessa Eriksson, ”Årets Influencer”, Data & AI-expert och grundare av “Girls in Tech Nordics”.

Har ni mer akuta problem såsom att brygga en rekrytering, täcka en föräldraledighet, öka flexibiliteten i toppar, få in specialistkompetens eller behöver ni genomföra förbättringsprojekt kopplat till dagens eller framtida behov?

Hör gärna av er så bjuder vi på en kopp kaffe och lyssnar på era tankar.

BayInCo – Interim inom finans, redovisning & hållbarhet